Zasady wynagradzania

Zasady wynagradzania

Każda powierzona mi sprawa jest traktowana indywidulanie i z tego względu wynagrodzenie za swoje usługi ustalam w porozumieniu z klientem mając na względzie przewidywany nakład pracy oraz oczekiwany efekt.

Podstawę ustalenia wynagrodzenia stanowią uregulowane prawem stawki adwokackie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, jednak możliwe są odstępstwa od tych zasad polegające na uzgodnieniu wynagrodzenia za efekt działania.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać szczegółową informację co do wysokości wynagrodzenia za moje usługi zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez pocztę e- mail.