Zakres usług

Usługi adwokackie we Wrocławiu – Kancelaria Tomasz Kupeć

Kompleksowe doradztwo prawne

Moja kancelaria świadczy usługi w następujących dziedzinach prawa:

 • sprawy z zakresu prawa rodzinnego – reprezentowanie klientów w sprawach o rozwód, separację, alimenty, z zakresu władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi i innych, doradztwo prawne w tym zakresie;
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia od zakładów ubezpieczeń;
 • sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym w szczególności umów o roboty budowlane, dzieło, najmu i dzierżawy, ubezpieczenia i innych oraz z zakresu prawa własności i innych praw rzeczowych, jak też prawa spadkowego;
 • obrona w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym i przed sądami, reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym;
 • obrona w sprawach o wykroczenia,
 • sprawy z zakresu wypadków komunikacyjnych;
 • sprawy z zakresu prawa pracy,
 • dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem dóbr osobistych;
 • kompleksowa obsługa przedsiębiorców;
 • opiniowanie i sporządzanie umów;
 • negocjowanie treści umów, zawieranie ugód oraz porozumień pozasądowych;