Współpraca

Ochrona prawna – Kancelaria Tomasz Kupeć

Rzetelne porady prawne – Wrocław

Wykonując pracę adwokata zawsze staram się przedstawiać klientom w sposób rzetelny prawna ocenę przedstawionego problemu i znaleźć satysfakcjonujące i realne rozwiązanie. Dążę do tego, aby poinformować klienta w sposób jak najbardziej zrozumiały, o sposobach rozwiązania jego problemów i możliwych konsekwencjach jego działania. Uważam, że uczciwa analiza sprawy stanowi fundament dobrej współpracy z klientem i buduje jego zaufanie do adwokata.

Zasadniczo powierzone mi sprawy prowadzę osobiście, wyjątkowo tylko i po uprzednim uzgodnieniu z klientem posługuje się prawnikami współpracującymi.

W ramach wykonywanych usług możliwy jest zarówno kontakt osobisty z klientem, jak i za pośrednictwem innych form komunikacji np. za pośrednictwem poczty elektronicznej.